Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2022
Klanje stoke i živine u klanicama - I kvartal 2022.

U prvom kvartalu 2022. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 7 595 grla goveda odnosno 2,6% više grla u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih goveda u prvom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 0,6%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 14,7% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2022. godine bilježi pad od 1,6%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad od 17,3% u odnosu na isti kvartal 2021. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 0,6%

Saopštenje


.