Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2022
Indeksi potrošačkih cijena - April 2022.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2022. godine u odnosu na mart 2022. godine u prosjeku su više za 1,9%. Potrošačke cijene u aprilu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 11,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; povrće; mlijeko, sir i jaja; odjeća; meso; hljeb i žitarice; prevoz putnika drumom; usluge smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 8,3%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (4,4%); Odjeća i obuća (3,1%); Hrana i bezalkoholna pića (2,9%); Restorani i hoteli (1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,5%); Ostala dobra i usluge (0,3%); Zdravlje (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,5%); Komunikacije (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.