Novosti

18.05.2022
Maloljetni učinioci krivičnih djela - 2021,

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2021. godine.
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2021. godini iznosio je 265.
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 103, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 101.

Saopštenja


.