Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.05.2022
Punoljetni učinioci krivičnih djela - 2021.

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2021. godine.
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2021. godini iznosio je 6 110. Od tog broja, 4 912 su poznati, a 1 198 nepoznati učinioci krivičnih djela.
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 067, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 002.

Saopštenje


.