Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.05.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za april 2022. godine iznosila je 732,5 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 334,8 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 397,7 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u aprilu 2022. godine, u odnosu na mart 2022. godine, zabilježila je rast od 2,4%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u aprilu 2022. godine u odnosu na mart 2022. godine, zabilježili su rast od 3,6%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na mart 2022. godine, zabilježili rast od 1,4%.

Saopštenje


.