Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.05.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u aprilu 2022. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 72 203 dolazaka i 199 774 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 85,8% ostvarili su strani, a 14,2% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u aprilu 2022. godine, najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (83,3%), glavnom gradu (11,9%), planinskim mjestima (2,9%) i ostalim mjestima (1,9%).

Saopštenje


.