Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.06.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. godine u prosjeku su više za 0,8%. Potrošačke cijene u maju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 11,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: meso; čvrsta goriva; mlijeko, sir i jaja; usluge smještaja; voće; motorna vozila; hljeb i žitarice; odjeća. Potrošačke cijene u periodu januar-maj 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 9,0%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (3,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,7%); Hrana i bezalkoholna pića (1,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,1%); Zdravlje (0,9%); Rekreacija i kultura (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-2,0%); Ostala dobra i usluge (-0,2%); Obrazovanje (-0,1%); Odjeća i obuća (-0,1%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.