Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.06.2022
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za prvi kvartal 2022. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom. Bruto domaći proizvod Crne Gore u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 026,7 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 875,3 miliona eura. Stopa realnog rasta BDP-a u prvom kvartalu 2022. godine iznosila je 7,2%.

Saopštenje


.