Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.06.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za maj 2022. godine iznosila je 738,9 eura. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 339,8 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 399,1 eura. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u maju 2022. godine, u odnosu na april 2022. godine, zabilježila je rast od 0,9%. Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. godine, zabilježili su rast od 1,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na april 2022. godine, zabilježili rast od 0,4%.

Saopštenje


.