Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.06.2022
Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2021. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.

U 2021. godini sljedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2020. godine:

− Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 107 122 m³ na 132 971 m³ odnosno 24,1%;

− Sirovi aluminijum, nelegirani sa 37 208 t na 45 214 t odnosno 21,5%;

− Kuglični ležajevi sa 612 t na 776 t odnosno 26,8%;

− Katranizovani makadam, sa 191 122 t na 307 276 t odnosno 60,8%.

U 2021. godini sljedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2020. godine:

− Svjež beton sa 703 539 t na 551 895 t odnosno -21,6%;

− Rude i koncentrati aluminijuma sa 889 057 t na 542 049 t odnosno -39,6%;

− Čelični liv za mašinsku i mehaničku obradu sa 12 746 t na 2 913 t odnosno -77,1%;

− Ingoti, ostali primarni oblici sa 19 364 t na 3 042 t odnosno -84,3%.

Saopštenje


.