Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.06.2022
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2022. godine. Anketirano je 1 980 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 257 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 602 lica).

U prvom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 281,9 hiljada od kojih je 234,5 hiljada ili 83,2% zaposlenih i 47,3 hiljade ili 16,8% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 1,6%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 22,0%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 12,9%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,4%.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 217,1 hiljade lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,1%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 16,9%.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti je 56,5%, stopa zaposlenosti je 47,0%, stopa nezaposlenosti je 16,8% i stopa stanovništva van radne snage je 43,5%.

Saopštenje


.