Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.06.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Maj 2022

U Crnoj Gori u maju 2022. u kolektivnom smještaju1 (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 111 455 dolazaka i 333 068 noćenja turista.
Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 86,9% ostvarili su strani, a 13,1% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u maju 2022. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (86,4%), glavnom gradu (8,8%), ostalim mjestima (2,6%) i planinskim mjestima (2,2%).

Saopštenja


.