Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.06.2022
Prosječne zarade (plate) - Maj 2022

Prosječna zarada (bruto) u maju 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 876 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 710 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 34%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. zabilježile rast od 0,8% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,4%.

Saopštenje


.