Novosti

01.07.2022
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori

Ukupan broj goveda u 2021. godini iznosio je 71 166, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja pad od 8,6%.

U 2021. godini ukupan broj ovaca iznosio je 165 918 i manji je za 6,0% u odnosu na 2020. godinu, dok je ukupan broj koza iznosio 29 032 i veći je za 4,3%.

Broj svinja u 2021. godini iznosio je 24 329 i bilježi pad od 5,7% u odnosu na 2020. godinu, dok broj živine bilježi pad od 0,8%.

Saopštenje


.