Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

01.07.2022
Biljna proizvodnja

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2021. godini iznosi 255 564,4 ha, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja pad od 0,9%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,3%, dok su oranice zastupljene sa 2,7%, stalni zasadi 2,2% i okućnice 0,8%. U odnosu na 2020. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi pad za 0,9%, oranica za 2,4%, stalnih zasada za 0,2% i okućnica 1,1%.

Ukupna proizvodnja kukuruza za zrno u 2021. godini iznosila je 2 631,4 t, što je za 3,3% više u odnosu na 2020. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: crni luk (za 1,4%), paradajz (za 1,0%), krastavac (za 2,2%), lubenice (za 9,3%) i dinje (za 11,1%).

U odnosu na 2020. godinu povećana je ukupna proizvodnja: šljive (za 5,0%), jabuke (za 5,8%), kruške (za 2,0%), breskve (za 2,1%) i masline (za 26,3%), dok se smanjila proizvodnja mandarine (za 4,0%).

Ukupna proizvodnja grožđa u 2021. godini povećana je za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Saopštenje


.