Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.07.2022
Bilans električne energije

Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2021. godini iznosila je 2 332,7 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 1 444,1 GWh. Uvoz električne energije je iznosio 5 318,0 GWh, dok je izvoz iznosio 5 489,0 GWh. Potrošnja grane energetike iznosila je 124,2 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije iznosili su 503,9 GWh. Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u 2021. godini iznosila je 2 977,7 GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 44,9%, ostalim sektorima 32,3% i djelatnostima industrije 22,8%.

Saopštenje


.