Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.07.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. godine u prosjeku su više za 1,8%.

Potrošačke cijene u junu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 13,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: čvrsta goriva; mlijeko, sir i jaja; usluge smještaja; ulja i masti; usluge za održavanje i popravku stanova; meso; voće; šećer, džem, med, čokolada i slatkiši. Potrošačke cijene u periodu januar-jun 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 9,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u junu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (7,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (4,4%); Alkoholna pića i duvan (2,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,0%); Zdravlje (2,0%); Ostala dobra i usluge (1,6%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Prevoz (1,1%); Rekreacija i kultura (0,2%); Komunikacije (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,8%).

Saopštenje


.