Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2022
Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori

Broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2021. godini iznosio je 14 673, što u odnosu na 2020. godinu, kad ih je bilo 11 281, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 15,3%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u 2021. godini je u Podgorici 4 544 što predstavlja 31,0% od ukupnog broja. Zatim slijede opštine Budva i Bar.

Saopštenje


.