Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun 2022. godine iznosila je 750,3 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 343,6 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 406,7 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2022. godine, u odnosu na maj 2022. godine, zabilježila je rast od 1,5%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. godine, zabilježili su rast od 1,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2022. godine, zabilježili rast od 1,9%.

Saopštenje


.