Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2022
Socijalna zaštita u Crnoj Gori (ESSPROS metodologija) 2019 - 2020. godina

Za ukupne troškove socijalne zaštite, u 2020. godini, izdvojeno je 948 042 871 eura što je povećanje za 16,2% u odnosu na 2019. godinu. Tokom COVID pandemije ukupni troškovi socijalne zaštite zabilježili su rast u svim funkcijama.

Ukupni troškovi za socijalne naknade u 2020. godini predstavljali su 97,3% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu, što je povećanje za 0,2 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu.

Prema funkcijama socijalne zaštite, u 2020. godini, najveći udio u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite odnosio se na troškove za funkciju starost 312 961 208 eura odnosno 33,9%, dok funkcija bolest/zdravstvena zaštita 308 687 172 eura odnosno 33,5%. Treća grupa po visini troškova je funkcija naslednici, koja je iznosila 92 698 344 eura odnosno 10,1%, nakon čega slijede funkcije nezaposlenost, invaliditet i porodica / djeca.

U poređenju sa prethodnom godinom, u 2020. godini rast udjela troškova u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite zabilježen je kod funkcija nezaposlenost (za 6,2 procentna poena) i funkcije bolest/zdravstvena zaštita (za 1,9 procentnih poena). S druge strane, pad udjela troškova u ukupnim troškovima socijalne zaštite zabilježen je kod funkcija starost (za 4,7 procentnih poena), funkcije naslednici (za 1,6 procentnih poena), funkciju invaliditet (za 1,2 procentna poena), funkciju porodica/djeca (za 0,5 procentnih poena) i funkciju socijalna isključenost koja nije drugdje klasifikovana (za 0,1 procentni poen). Podaci su prikazani u Tabeli 1.

Udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2020. godini iznosio je 22,6%, što je povećanje za 6,1 procentni poen u odnosu na 2019. godinu. Nominalni rast bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama u 2020. godini iznosio je (-15,5%), dok su se ukupni troškovi socijalne zaštite u 2020. godini povećali za 16,2%. Podaci su prikazani u Tabeli 2.

U svima funkcijama socijalne zaštite u Crnoj Gori, isključujući funkciju bolest/zdravstvena zaštita, novčane naknade predstavljaju najveći udio svih naknada. Podaci su prikazani u Tabeli 3.

Najveći udio socijalnih naknada koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2019. i u 2020. godini se odnosio na funkcije bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet i nezaposlenost. Podaci su prikazani u Tabeli 4.

Za ukupne prihode socijalne zaštite, u 2020. godini, izdvojeno je 955 788 854 eura što je povećanje za 14,5% u odnosu na 2019. godinu. Podaci su prikazani u Tabeli 5.

Saopštenje


.