Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.07.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine bilježe rast od 42,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 26,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 45,2% u odnosu na drugi kvartal 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe rast od 8,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 10,4%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 8,0% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.