Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.07.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - jun 2022. godine, prema preliminarnim podacima, iznosila je 1 991,9 miliona eura, što ukazuje na rast od 54,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 382,7 miliona eura, a uvoz 1 609,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 89,0%, a uvoz veći za 48,0%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 23,8% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 18,6%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 128,6 miliona eura (koje čine: Električna energija – 118,4 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 329,8 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 100,1 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 58,9 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (90,0 mil. eura), Srbija (65,9 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (54,0 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (268,1 mil. eura), Kina (145,8 mil. eura) i Grčka (132,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.