Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.08.2022
Građevinska aktivnost - II kvartal 2022.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu 2022. godine veća je za 1,5% u odnosu na drugi kvartal 2021. godine, dok je za 8,5% veća u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.
Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u drugom kvartalu 2022. godine manji su za 0,3% u odnosu na drugi kvartal 2021. godine, dok su za 4,0% veći u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.