Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.08.2022
Indeks potrošačkih cijena - Jul 2022.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2022. godine u odnosu na jun 2022. godine u prosjeku su više za 1,5%. Potrošačke cijene u julu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 14,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: usluge smještaja; mlijeko, sir i jaja; čvrsta goriva; meso; povrće; restorani, kafei i slično; gorivo i mazivo za motorna vozila; šećer, džem, med, čokolada i slatkiši. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 10,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (11,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,0%); Prevoz (1,8%); Hrana i bezalkoholna pića (1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,3%); Zdravlje (1,3%); Ostala dobra i usluge (0,9%); Rekreacija i kultura (0,8%); Alkoholna pića i duvan (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-4,2%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje

Infografik


.