Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.08.2022
Indeks prometa u uslugama - II kvartal 2022.

Indeks prometa u uslugama u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine veći je za 39,3%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći za 43,7%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine veći je za 37,0%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći za 41,3%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine veći je za 51,5%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći za 47,6%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine veći je za 76,9%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći za 121,0%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine veći je za 21,5%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći za 10,2%.

Saopštenje


.