Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.08.2022
Minimalna potrošačka korpa - Jul 2022.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jul 2022. godine iznosila je 761,2 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 349,0 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 412,2 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u julu 2022. godine, u odnosu na jun 2022. godine, zabilježila je rast od 1,4%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u julu 2022. godine u odnosu na jun 2022. godine, zabilježili su rast od 1,6%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jun 2022. godine, zabilježili rast od 1,3%.

Saopštenje


.