Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.08.2022
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u drugom kvartalu 2022. godine iznosi 6 521 509 kg i bilježi pad od 8,0% u odnosu na isti kvartal 2021. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na drugi kvartal 2021. godine bilježi pad od 3,6% dok prosječan sadržaj proteina bilježi pad od 4,3%.

U drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal 2021. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 2,4%) dok je zabilježen pad sira (za 11,2%) kajmaka (za 17,6%) fermentisanih mliječnih proizvoda (za 0,3%) i konzumnog mlijeka (za 12,6%).

Saopštenje


.