Novosti

25.08.2022
Građevinske dozvole i prijave radova

U drugom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori izdato je 86 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 55, dok se na pravne subjekte odnosi 31. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u drugom kvartalu 2022. godine predviđeno je građenje 333 stana, ukupne površine od 23 184 m².

Saopštenje


.