Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.08.2022
Anketa o potrošnji domaćinstava

Periodika prikupljanja i objavljivanja podataka Ankete o potrošnji domaćinstava je od 2015. godine prešla sa jednogodišnjeg na višegodišnje istraživanje (sprovodi se svake druge pa treće godine). Od 2005. do 2015. godine Anketa o potrošnji domaćinstava se sprovodila redovnom godišnjom dinamikom. Usljed pandemije virusa COVID-19, stopiran je rad na prikupljanju podataka Ankete o potrošnji domaćinstava za 2020. godinu.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o potrošnji domaćinstava, koja je sprovedena u periodu od 1. februara 2021. godine do 31. januara 2022. godine. Anketirano je 1 333 domaćinstva na teritoriji Crne Gore.

Najveći udio u ukupnoj ličnoj potrošnji domaćinstava na nivou Crne Gore čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića (37,1%) i za stanovanje, vodu, struju (15,1%). Slijede izdaci za odjeću i obuću (9,8%); za transport (9,1%); za komunikacije (6,1%); za zdravstvo (4,9%); za ostala dobra i usluge (4,5%); za namještaj, pokućstvo i održavanje stana (4,4%); za alkoholna pića i duvan (3,4%); za restorane i hotele (2,6%); za rekreaciju i kulturu (1,7%) i za obrazovanje (1,3%).

Saopštenje

Infografik


.