Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.08.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-jul 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 352,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 47,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 427,0 miliona eura, a uvoz 1 925,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 81,6%, a uvoz veći za 42,0%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 22,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 17,3%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 137,5 miliona eura (koje čine: Električna energija – 121,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 383,5 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 115,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 71,0 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (96,3 mil. eura), Srbija (76,2 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (59,6 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (328,6 mil. eura), Kina (172,3 mil. eura) i Grčka (154,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.