Novosti

31.08.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u julu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 881 euro, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 714 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2022. godine u odnosu na jun 2022. godine zabilježila je rast od 0,8%, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 34,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2022. godine u odnosu na jun 2022. zabilježile rast od 1,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%.

Saopštenje


.