Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.09.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2022. godine u odnosu na jul 2022. godine u prosjeku su više za 0,2%. Potrošačke cijene u avgustu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 15,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: čvrsta goriva; povrće; usluge smještaja; mlijeko, sir i jaja; vazdušni prevoz putnika; meso; voće; kancelarijski pribor i pribor za crtanje. Potrošačke cijene u periodu januar-avgust 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 11,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u avgustu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (4,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,0%); Hrana i bezalkoholna pića (1,4%); Rekreacija i kultura (1,1%); Zdravlje (0,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Komunikacije (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-5,7%); Odjeća i obuća (-2,7%); Ostala dobra i usluge (-0,2%). Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje

Infografik


.