Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.09.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust 2022. godine iznosila je 766,2 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 356,5 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 409,7 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu 2022. godine, u odnosu na jul 2022. godine, zabilježila je rast od 0,7%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u avgustu 2022. godine u odnosu na jul 2022. godine, zabilježili su rast od 2,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jul 2022. godine, zabilježili pad od 0,6%.

Saopštenje


.