Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Avgust 2022

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - avgust 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 760,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 48,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 470,2 miliona eura, a uvoz 2 290,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 76,6%, a uvoz veći za 43,5%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 20,5% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,7%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 149,4 miliona eura (koje čine: Električna energija – 127,3 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 446,0 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 134,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 86,9 mil.eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (102,3 mil. eura), Srbija (88,1 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (64,5 mil.eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (391,9 mil. eura), Kina (204,7 mil. eura) i Grčka (194,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.