Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Avgust 2022

U Crnoj Gori u avgustu 2022. u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 226 577 dolazaka i 1 043 762 noćenja turista.
Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 91,3% ostvarili su strani, a 8,7% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u avgustu 2022. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (91,7%), glavnom gradu (5,0%), planinskim mjestima (1,9%) i ostalim mjestima (1,3%).

Saopštenje


.