Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2022
Prosječne zarade (plate) - Avgust 2022.

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 886 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 718 eura. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2022. godine u odnosu na jul 2022. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 35,0%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2022. godine u odnosu na jul 2022. zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4%.

Saopštenje


.