Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.10.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2022. godine iznosila je 781,8 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 366,7 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 415,1 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u septembru 2022. godine, u odnosu na avgust 2022. godine, zabilježila je rast od 2,0%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u septembru 2022. godine u odnosu na avgust 2022. godine, zabilježili su rast od 2,9%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na avgust 2022. godine, zabilježili rast od 1,3%.

Saopštenje


.