Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.10.2022
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2022. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine veći je za 24,2% u tekućim i 7,1% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine veći je za 25,6% u tekućim i 21,9% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u III kvartalu 2022. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine veći je za 38,0%, dok je u odnosu na II kvartal 2022. godine promet veći za 32,2%.

Promet u trgovini na malo prehranom u III kvartalu 2022. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine veći je za 20,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2022. godine promet veći za 34,1%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u III kvartalu 2022. godine veći za 21,4% u odnosu na III kvartal 2021. godine, dok je za 8,0% veći u odnosu na II kvartal 2022. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u III kvartalu 2022. godine veći za 27,4% u odnosu na III kvartal 2021. godine, dok je u odnosu na II kvartal 2022. godine promet veći za 45,1%.

Saopštenje


.