Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2022
Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2022. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine bilježi pad od 6,8%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 9,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 9,0% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 7,8%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2022. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine bilježi isti nivo. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 47,3%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 11,5%, a sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 14,8%.

Saopštenje


.