Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.10.2022
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u septembru 2022. u kolektivnom smještaju1 (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 140 657 dolazaka i 532 975 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 89,3% ostvarili su strani, a 10,7% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u septembru 2022. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (88,6%), glavnom gradu (7,3%), planinskim mjestima (2,4%) i ostalim mjestima (1,7%).

Saopštenje


.