Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

03.11.2022
Bilans naftnih derivata za 2021. godinu

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2021. godini iznosila je 408,2 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 296,9 hilj. tona, u oblasti industrije 63,6 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 15,2 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 32,5 hilj. tona.
U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2021. godini saobraćaj je učestvovao 72,7%, industrija 15,6%, ostali sektori 3,7%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 8,0%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2021. godini iznosio je 420,9 hilj. tona.

Saopštenje


.