Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.11.2022
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2021. godini.

Od ukupno 2 963 909,0 hilj. m³ zahvaćenih voda, 2 963 268,0 hilj. m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 641,0 hilj. m³ iz javnog vodovoda.

Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,9% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,1% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.

Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 76,6% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 23,4% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.

Saopštenje


.