Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2022
Klanje stoke i živine u klanicama

U trećem kvartalu 2022. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 9 167 grla goveda, odnosno, 0,4% manje grla u odnosu na treći kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih goveda u trećem kvartalu 2022. godine bilježi pad od 6,2%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u trećem kvartalu 2022. godine bilježi rast od 0,2% u odnosu na treći kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih ovaca u trećem kvartalu 2022. godine bilježi pad od 3,2%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2021. godine, a kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 19,6%.

Saopštenje


.