Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2022
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2022. godine u odnosu na septembar 2022. godine u prosjeku su više za 1,4%. Potrošačke cijene u oktobru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 16,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: mlijeko, sir i jaja; odjeća; meso; cipele i ostala obuća; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva; frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; hljeb i žitarice. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 12,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u oktobru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (7,3%); Ostala dobra i usluge (3,8%); Obrazovanje (3,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,6%); Hrana i bezalkoholna pića (1,8%); Zdravlje (1,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Prevoz (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-4,7%); Rekreacija i kultura (-0,3%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.