Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.11.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2022. godine iznosila je 793,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 373,1 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 420,8 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u oktobru 2022. godine, u odnosu na septembar 2022. godine, zabilježila je rast od 1,6%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u oktobru 2022. godine u odnosu na septembar 2022. godine, zabilježili su rast od 1,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na septembar 2022. godine, zabilježili rast od 1,4%.

Saopštenje


.