Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.11.2022
Građevinske dozvole i prijave radova

U trećem kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori izdate su 104 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 70, dok se na pravne subjekte odnosi 34. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u trećem kvartalu 2022. godine predviđeno je građenje 662 stana, ukupne površine od 44 654 m².

Saopštenje


.