Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.11.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 891 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 720 eura.

Prosječna (neto) zarada u oktobru 2022. godine u odnosu na septembar 2022. godine zabilježila je rast od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 34,8%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2022. godine u odnosu na septembar 2022. zabilježile rast od 1,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,1%.

Saopštenje


.