Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.12.2022
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za treći kvartal 2022. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u trećem kvartalu 2022. godine iznosio je 1 824,1 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 598,9 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u trećem kvartalu 2022. godine iznosila je 3,2%.

Saopštenje


.