Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.12.2022
Anketa o radnoj snazi - Treći kvartal 2022.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2022. godine. Anketirano je 1 870 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (4 772 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 169 lica).
U trećem kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 300,7 hiljada od kojih je 261,5 hiljada ili 87,0% zaposlenih i 39,2 hiljade ili 13,0% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 3,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 12,2%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 9,0%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,0%.
Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 197,9 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 1,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 12,1%.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u trećem kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti je 60,1%, stopa zaposlenosti je 52,3%, stopa nezaposlenosti je 13,0% i stopa stanovništva van radne snage je 39,9%.

Saopštenje


.