Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.12.2022
Indeks potrošačkih cijena - Novembar 2022.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. godine u prosjeku su više za 0,9%. Potrošačke cijene u novembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 17,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: mlijeko, sir i jaja; gorivo i mazivo za motorna vozila; stvarne rente koje plaćaju stanari za primarno boravište; meso; cipele i ostala obuća; odjeća; riba i morski plodovi; usluge za održavanje i popravku stanova. Potrošačke cijene u periodu januar-novembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 12,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u novembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (2,8%); Hrana i bezalkoholna pića (1,0%); Odjeća i obuća (1,0%); Ostala dobra i usluge (1,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,8%); Rekreacija i kultura (0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Komunikacije (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-2,2%); Zdravlje (-0,7%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.